Kulturno umetnicko drustvo "Kopaonik" Leposavic osnovano je 24.02.1998. godine. 

Bogata je riznica Zahvalnica i priznanja sa skoro svih nastupa od kojih bi mogli da izdvojimo: 

Zlatnu Plaketu na 10. smotri narodnog stvaralaštva Kulturno Umetničkih Društava Srbije - Kragujevac 2000-te godine,
Beogradski Pobednik 2002 god.,
Grand-Pri na međunarodnom festivalu u Ukrajini 2003 god,
Srebrnu Plaketu na 13. smotri narodnog stvaralaštva Kulturno Umetničkih Društava Srbije - Požarevac 2006 god,
Oktobarsku nagradu Opštine Leposavić za posebne zasluge u domenu kulture 2006 god,
Nagrada za uspešan istraživački rad primenjen u koreografiji "Đurđevdan u Vučitrnu" Savez Amatera Srbije - Požarevac 2006 god,
Specijalna nagrada za Najuspešniju rekonstrukciju narodne nošnje - Vršac 2007 god,
Specijalnu nagradu festivala Akademik Dragoslav Antonijević za negovanje i očuvanje tradicije - Vršac 2007 god,
Nagradu međunarodnog žirija - Vršac 2007 god,
Majstorsko Pismo sa Festivala "Zlatni Opanak" - Valjevo 2008 god,
Osvojeno prvo mesto (zlani opanak) Festivala "Zlatni Opanak"- Valjevo 2011 god,
Osvojena trece mesto (bronzani opanak) na Festivalu "Zlatni Opanak"- Valjevo 2012 god
kao i mnoga druga.

U saradnji sa Centrom za Kulturu iz Leposavića društvo je utemeljilo i sada organizuje Festival folklornih ansambala Kosova i Metohije pod nazivom “Gospojinski Sabor” koji se održava svake godine u danima Velike Gospojine, a, pritom je, svake druge godine, takmičarskog karaktera. Festival, po svojoj sadržini, poprima međunarodni karakter.